Kontakt

Wszelkie pytania i propozycje proszę kierować pod poniższy adres. Jest to jedyny używany przeze mnie adres e-mail powiązany z tym blogiem.

For all questions and proposals contact me at the email below. It's the only address used by me, and connected to this blog.

fixationstation@gmail.com